Beredskapslagring av olja och kol

Proposition 1994/95:176

Regeringens proposition

1994/95:176

Beredskapslagring av olja och kol

Prop.

1994/95:176

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 1995

Mona Sahlin

Jörgen Andersson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om delvis nya riktlinjer för
beredskapslagringen av olja och kol. Lagringen tar liksom hittills sikte på
det civila totalförsvarets behov i krigssituationer och, såvitt gäller lagring
av olja, även på Sveriges internationella åtaganden att hålla lager för
oljekriser motsvarande 90 dagars normal import eller konsumtion.

Förslagen innebär bl.a. en uppföljning av riksdagens beslut våren 1994
om beredskapslagring av olja för krigssituationer. Enligt detta beslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-03-29 Bordläggning: 1995-03-30 Hänvisning: 1995-03-31 Motionstid slutar: 1995-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (18)