Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen

Proposition 2006/07:27

2006/07:27

kronor.

(1994:1220)

följande

redovisning.

villkor:

2009.

(1995:1554)

rapport,

kronor,

kronor,

de

ner

miljoner

vinst.

ner

miljoner

vinst.

intäkter.

lysningar

lämnas

(1999:1078)

redovisningslagen,

huvudbokföringen,

till

nande

anläggningstillgångar,

sättningstillgångar,

pågående

skaffningsvärde,

valuta,

lån.

sättningstillgångar,

pågående

skaffningsvärde,

valuta,

lån.

följande

promemorian.

omsättningen.

kronor.

kommer.

medlemsavgifter.

stiftelser.

lagstiftningsärende.

tjänster.

ningar.

värdesskatt

(1994:1220)

redovisning.

villkor:

år.

2009.

(1995:1554)

rapport,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-12-08 Bordläggning: 2006-12-11 Hänvisning: 2006-12-12 Motionstid slutar: 2007-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)