Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Proposition 2009/10:183

Regeringens proposition 2009/10:183

Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Prop.

2009/10:183

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen att de medel som i dag är avsatta för livslånga inkomstgarantier för konstnärer successivt omvandlas till tidsbegränsade långtidsstipendier. Avsikten är att nå betydligt fler professnellt verksamma konstnärer än vad som i dag är möjligt inom ramen för inkomstgarantiordningens begränsade mottagarantal. Till skillnad från inkomstgarantierna är stipendieformen pensionsgrundande. De konstnärer som sedan tidigare utsetts till mottagare av inkomstgarantier
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-22 Bordläggning: 2010-03-22 Hänvisning: 2010-03-23 Motionstid slutar: 2010-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)