Ändringar i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris

Proposition 1994/95:146

Regeringens proposition
1994/95:146

Ändringar i lagen (1994:1704) om lageravgift på
socker och ris

Prop.

1994/95:146

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 1995

Mona Sahlin

Anna Lindh

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 20 december 1994 beslutade riksdagen en lag om lageravgift på socker
och ris. Lagen syftar till att neutralisera skillnader i prisnivå och gränsskydd
mellan Sverige och Europeiska unionen (EU) och därmed bl.a. motverka
spekulation i socker och ris. För att undvika störningar på marknaden som en
följd av Sveriges, Finlands och Österrikes anslutning till unionen beslutade
EG-kommissionen den 19 december 1994 en förordning som för svensk del
avgiftsbelägger onormalt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-02-10 Bordläggning: 1995-02-10 Hänvisning: 1995-02-14 Motionstid slutar: 1995-03-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.