Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

Proposition 2003/04:155

Regeringens proposition 2003/04:155

Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

Prop.

2003/04:155

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 maj 2004

Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Ett nytt system för inkomstutjämning föreslås som i huvudsak innebär

att staten finansierar utjämningen. Kommuner och landsting föreslås få ett inkomstutjämningsbidrag som beräknas utifrån skillnaden mellan deras beskattningsbara inkomster och ett skatteutjämningsunderlag som för kommuner motsvarar 115 procent och för landsting 110 procent av medelskattekraften i landet. Kommuner och landsting vars beskattningsbara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-05-27 Bordläggning: 2004-05-27 Hänvisning: 2004-05-28 Motionstid slutar: 2004-06-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)