Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Proposition 2020/21:187

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Regeringens proposition 2020/21:187

Ändrade regler för kontroll av ekologisk

Prop.

produktion

2020/21:187

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 april 2021

Stefan Löfven

Jennie Nilsson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I maj 2018 antogs en ny
EU-förordning
om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, som ersätter den nuvarande EU- förordningen på området. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden för att anpassa svensk lagstiftning till förordningen. Ändringarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-05-04 Bordlagd: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05 Motionstid slutar: 2021-05-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)