Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Proposition 2019/20:122

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Regeringens proposition 2019/20:122

Ändrade mervärdesskatteregler vid
e-handel

Prop.

mellan företag och konsumenter

2019/20:122

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 mars 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i propositionen föranleds av ändringar i mervärdesskatte- direktivet (direktiv 2006/112/EG). Förslagen innebär att nya regler och ändringar införs i bland annat mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och
tv-sändningar
och elektroniska tjänster.

Det föreslås att undantaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-03-31 Bordlagd: 2020-03-31 Hänvisad: 2020-04-01 Motionstid slutar: 2020-04-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)