Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123

Ambitionshöjning för förnybar el och

Prop.

kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

2014/15:123

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 maj 2015

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en justering av kvotkurvan i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Justeringen görs med anledning av den kontrollstation 2015 som genomförs för elcertifikatssystemet och den ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 som aviserades i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen för 2015.

Regeringen gör i propositionen vidare bedömningen att några marknadsförbättrande informationsåtgärder bör
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-05-29 Bordlagd: 2015-05-29 Hänvisad: 2015-06-02 Motionstid slutar: 2015-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.