Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar

Proposition 2014/15:96

Regeringens proposition 2014/15:96

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets

Prop.

platsundersökningar

2014/15:96

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 april 2015

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås när det gäller elektroniskt lagrad information att Konkurrensverket ska få granska och ta av kopior av eller göra utdrag ur bokföring och andra affärshandlingar i verkets lokaler, om den som undersökningen genomförs hos samtycker till att informationen flyttas till verket. Denne ska ha rätt att följa de åtgärder som verket vidtar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

1

Prop. 2014/15:96

Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-14 Bordlagd: 2015-04-14 Hänvisad: 2015-04-15 Motionstid slutar: 2015-04-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)