Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.

Proposition 2014/15:94

Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.

Regeringens proposition 2014/15:94

Den nya polisorganisationen – några frågor om

Prop.

personuppgiftsbehandling m.m.

2014/15:94

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 mars 2015

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 1 januari 2015 omorganiserades den svenska polisen. Rikspolissty- relsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laborato- rium slogs samman till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhets- polisen blev en fristående myndighet. De lagändringar som krävdes för att genomföra omorganisationen har redan trätt i kraft. Här föreslås vissa kompletterande ändringar med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-01 Bordlagd: 2015-04-07 Hänvisad: 2015-04-08 Motionstid slutar: 2015-04-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)