Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer

Skrivelse 2014/15:92

Regeringens skrivelse 2014/15:92

Riksrevisionens rapport om bistånd genom

Skr.

internationella organisationer

2014/15:92

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 mars 2015

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat regeringens och Utrikesdepartementets hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet. Granskningen har redovisats i rapporten Bistånd genom internationella organisationer – UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet (RiR 2014:24). Syftet har varit att granska om regeringen har skapat förutsättningar för ett effektivt och resultatinriktat svenskt engagemang i det multilaterala utvecklingssamarbetet, med god hushållning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-27 Bordlagd: 2015-04-07 Hänvisad: 2015-04-08 Motionstid slutar: 2015-04-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.