Nordiskt samarbete 2014

Skrivelse 2014/15:90

Regeringens skrivelse 2014/15:90

Nordiskt samarbete 2014

Skr.

2014/15:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 2015

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2014 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Skr. 2014/15:90

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Nordiska ministerrådet......................................................................

4

2.1

Moderniseringsprojektet Nytt Norden................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-17 Bordlagd: 2015-03-17 Hänvisad: 2015-03-18 Motionstid slutar: 2015-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.