Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen

Skrivelse 2014/15:84

Regeringens skrivelse 2014/15:84

Riksrevisionens rapport om

Skr.

informationssäkerhet i den civila

2014/15:84

statsförvaltningen

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 2015

Stefan Löfven

Peter Hultqvist

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har, under perioden maj till november 2014, granskat arbetet med informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen. Riksrevisionens slutsatser är att arbetet inte är ändamålsenligt.

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens slutsatser. Sedan Riksrevisionens granskning har dock förändringar genomförts. Frågor om allmän ordning, säkerhet och krisberedskap, inklusive ansvaret för Regeringskansliets egen krisberedskap har samlats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-19 Bordlagd: 2015-03-20 Hänvisad: 2015-03-24 Motionstid slutar: 2015-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.