Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Skrivelse 2014/15:75

prop 2014/15 75

Regeringens skrivelse 2014/15:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens

Skr.

skrivelser till regeringen

2014/15:75

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2015

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen rege- ringsbeslut under tiden 1
januari–31
december 2014. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.

1

Skr. 2014/15:75

Innehållsförteckning

Förord .......................................................................................................

3

Regelbeståndet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-25 Bordlagd: 2015-03-25 Hänvisad: 2015-03-26 Motionstid slutar: 2015-04-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.