Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

Skrivelse 2014/15:72

Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

Regeringens skrivelse 2014/15:72

Riksrevisionens rapport om primärvårdens

Skr.

styrning

2014/15:72

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 2015

Stefan Löfven

Gabriel Wikström

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? (RiR 2014:22). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

1

Skr. 2014/15:72

Innehållsförteckning

1 Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-10 Bordlagd: 2015-03-11 Hänvisad: 2015-03-12 Motionstid slutar: 2015-03-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.