Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014

Skrivelse 2014/15:66

Regeringens skrivelse 2014/15:66

Verksamheten inom Europarådets

Skr.

ministerkommitté m.m. under andra halvåret

2014/15:66

2013 och helåret 2014

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 2015

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014.

1

Skr. 2014/15:66

Innehållsförteckning

1 Utvecklingen i Europarådet under andra halvåret 2013 och

helåret 2014.......................................................................................

4

2 Val av ny generalsekreterare.............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-17 Bordlagd: 2015-03-17 Hänvisad: 2015-03-18 Motionstid slutar: 2015-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.