Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet

Skrivelse 2014/15:59

Regeringens skrivelse 2014/15:59

Riksrevisionens rapport om effektivitet

Skr.

i exportgarantisystemet

2014/15:59

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 februari 2015

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Exportkreditnämnden har skapat goda förutsättningar för effektivitet i exportgarantisystemet. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Exportkreditnämnden.

I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas inom området.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

1

Skr.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-02-20 Bordlagd: 2015-03-03 Hänvisad: 2015-03-04 Motionstid slutar: 2015-03-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.