Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen

Skrivelse 2014/15:47

Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen

Regeringens skrivelse 2014/15:47

Riksrevisionens rapport om statens

Skr.

dimensionering av lärarutbildningen

2014/15:47

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 22 januari 2015

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av

Riksrevisionens

granskningsrapport

atensSt

dimensionering

av

lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare? (RIR 2014:18).

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens övergripande

slutsats

att systemet för lärarförsörjning kan fungeramer effektivt. Systemet för

dimensionering

av

högskoleutbildningbidrar

dock

endast
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-01-22 Bordlagd: 2015-01-27 Hänvisad: 2015-01-28 Motionstid slutar: 2015-02-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.