Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.

Skrivelse 2014/15:42

Regeringens skrivelse 2014/15:42

Riksrevisionens rapport om

Skr.

Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.

2014/15:42

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 april 2015

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel

Riksrevisionen har granskat om Arbetsförmedlingen bidrar till att skapa effektiva omställningsinsatser för personer som varslats om uppsägning. Riksrevisionens övergripande slutsats är att arbetet med varsel behöver förbättras i vissa avseenden, bl.a. när det gäller informationen till handläggare vid myndigheten om rutinerna vid varsel och kommunikationen med andra aktörer.

Riksrevisionen rekommenderar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-15 Bordlagd: 2015-04-16 Hänvisad: 2015-04-17 Motionstid slutar: 2015-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.