Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Proposition 2014/15:37

Regeringens proposition 2014/15:37

Strafflindring vid medverkan till utredning av

Prop.

egen brottslighet

2014/15:37

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 december 2014

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att den som medverkar till utredning av sin egen brottslighet ska få strafflindring. Medverkan till utredning av egen brottslighet ger typiskt sett uttryck för ansvarstagande och markerar en vilja att ställa till rätta efter sig, liksom ett avståndstagande från den brottsliga gärningen. Genom en sådan ordning skapas vidare förutsättningar för effektivare brottsutredningar och snabbare lagföring.

Förslaget innebär att en tilltalad som har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-17 Bordlagd: 2014-12-17 Hänvisad: 2014-12-18 Motionstid slutar: 2015-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.