Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Skrivelse 2014/15:35

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-11 Bordlagd: 2014-12-12 Hänvisad: 2014-12-15 Motionstid slutar: 2015-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.