Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända

Skrivelse 2014/15:31

Regeringens skrivelse 2014/15:31

Riksrevisionens rapport om statliga insatser för

Skr.

mottagande och bosättning av nyanlända

2014/15:31

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 december 2014

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i granskningsrapporten Nyanländ i Sverige – Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? granskat de statliga insatserna för bosättning och mottagande av nyanlända i kommunerna. Riksrevisionens övergripande bedömning är att det finns ett betydande utrymme att effektivisera nuvarande system, och lämnar i detta syfte rekommendationer till regeringen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.

Regeringen instämmer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-19 Bordlagd: 2014-12-19 Hänvisad: 2015-01-12 Motionstid slutar: 2015-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.