Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

Proposition 2014/15:29

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-10 Bordlagd: 2014-12-11 Hänvisad: 2014-12-12 Motionstid slutar: 2015-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (13)