Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens

Skrivelse 2014/15:19

Regeringens skrivelse 2014/15:19

Riksrevisionens rapport om att tillvarata

Skr.

och utveckla nyanländas kompetens

2014/15:19

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 27 november 2014

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att ta till vara och utveckla nyanlända invandrares kompetens. Den övergripande slutsatsen är att det finns effektivitetsbrister i statens insatser.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att mer aktivt än i dag verka för ett bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och näringsliv. Regeringen bör även överväga hur länsstyrelsernas nuvarande roll kan stärkas och utvecklas. Det är angeläget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-03 Bordlagd: 2014-12-04 Hänvisad: 2014-12-05 Motionstid slutar: 2014-12-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.