Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Proposition 2014/15:17

Regeringens proposition 2014/15:17

Ändringar i reglerna om när ett

Prop.

investeringssparkonto upphör

2014/15:17

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 november 2014

Margot Wallström

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reglerna om när ett investeringssparkonto upphör ändras. De föreslagna ändringarna innebär att ett investeringssparkonto inte ska upphöra enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot.

Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015 och tillämpas första
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-11-25 Bordlagd: 2014-11-25 Hänvisad: 2014-11-26 Motionstid slutar: 2014-12-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)