Riksrevisionens rapport om granskning av livsmedelskontrollen

Skrivelse 2014/15:16

Regeringens skrivelse 2014/15:16

Riksrevisionens rapport om gransking av

Skr.

livsmedelskontrollen

2014/15:16

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 december 2014

Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht

(Landsbygdsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Livsmedelskontrollen – tar staten sitt ansvar? (RiR 2014:12).

Av granskningsrapporten framgår att Riksrevisionen anser att staten inte tar ansvar för en fungerande livsmedelskontroll då regeringen inte har gjort tillräckligt för att komma till rätta med de brister och problem som finns.

Riksrevisionens övergripande rekommendation är att regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-10 Bordlagd: 2014-12-11 Hänvisad: 2014-12-12 Motionstid slutar: 2015-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.