7 kap. rättegångsbalken Prop. 2000/01:92

Proposition 2000/01:92

Regeringens proposition

2000/01:92

7 kap. rättegångsbalken

Prop.

2000/01:92

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2001

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ändringar i bestämmelserna i 7 kap.

rättegångsbalken. Det föreslås en uttrycklig bestämmelse om vilka åklagare som

är allmänna åklagare. Av den bestämmelsen följer också vissa förändringar när

det gäller titulaturen inom åklagarväsendet. Samlingsbegreppen distriktsåklagare

och statsåklagare utmönstras ur rättegångsbalken. Dessutom föreslås att den

nuvarande biträdande riksåklagaren skall vara allmän åklagare. Även i

fortsättningen skall det finnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-03-20 Bordläggning: 2001-03-20 Hänvisning: 2001-03-21 Motionstid slutar: 2001-04-04
Förslagspunkter (2)