1999 års ekonomiska vårproposition

Proposition 1998/99:100

Regeringens proposition

1998/99:100

1999 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak,

ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor,

kommunernas ekonomi m.m.

Regeringens proposition

1998/99:100

1999 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 1999

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska

politiken. Regeringen

föreslår ett utgiftstak för staten på 810 miljarder kronor år 2002 samt ett mål

för det finansiella

sparandet i offentlig sektor på 2,0 procent av BNP år 2002. Regeringen aviserar

inom ramen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-04-14 Bordläggning: 1999-04-14 Hänvisning: 1999-04-15 Motionstid slutar: 1999-04-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (56)
Följdmotioner (46)