1999 års ekonomiska vårproposition

Proposition 1998/99:100

PROP. 1998/99:100

Tabell 5.8 Prognos för takbegränsade utgifter år 1999

Miljarder kronor

Statsbudget

Förslag till
tilläggsbudget

Totalt
anvisat

Prognos

Differens
prognos
statsbudget

U0 1

Rikets styrelse

4,2

0,0

4,2

4,7

0,6

UO 2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

1,7

0,0

1,7

1,7

0,0

U0 3

Skatteförvaltning och uppbörd

5,8

5,8

6,0

0,2

UO 4

Rättsväsendet

21,9

0,0

21,9

22,4

0,4

U0 5

Utrikesförvaltning och internationell samverkan

2,9

2,9

3,0

0,1

UO 6

Totalförsvar

44,1

0,0

44,1

45,6

1,5

UO 7

Internationellt bistånd

11,9

11,9

12,0

0,1

U0 8

Invandrare och flyktingar

4,3

0,0

4,3

4,4

0,1

UO 9

Hälsovård, sjukvård
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-04-14 Bordläggning: 1999-04-14 Hänvisning: 1999-04-15 Motionstid slutar: 1999-04-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (56)
Följdmotioner (46)