Ytterligare verktyg för att bekämpa trafficking

Motion 2012/13:Ju396 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD)

av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa straffen för trafficking.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta polisen att utöva brottsprovokation.

Motivering

Varje år tas tusentals barn, kvinnor och män från sina hem, de kidnappas, lockas med pengar, med löften om en framtid. De tror sig ha kommit till en bättre del av världen, där de kan få ett jobb, vård och vara en del av ett samhälle, som de inte fått möjligheten till innan. Istället för dessa ljusa och ljuva framtidsdrömmar bemöts dessa individer av den organiserade brottsligheten, de blir en handelsvara. Prostitution, bordellverksamhet, organförsäljning, slavarbete, giftermål, tvångsarbete, bedrägeri, kriminalitet blir en del av verkligheten. Denna organiserade verksamhet finns i varje land, och det är idag väldigt svårt att ta fast de kriminella.

Det finns ingen statistik på exakt hur många det är som tas från sina hem. I Sverige uppskattar man däremot att det är mellan 400 och 600 kvinnor årligen. Kollar man sedan hur många som blir dömda för människohandel är det en ofantlig skillnad.

I fattiga länder kan det vara det enda alternativet till ett bättre liv. Man får erbjudande om arbete och man ingår i ett avtal, de flesta möts därefter av en chock när de kommer fram. En skuldfälla som de inte väntat sig börjar ta vid, passhandlingar, resa, boende, hygienartiklar, kläder. Det blir till slut omöjligt att betala av sin skuld till den organiserade brottsligheten och möjligheterna att fly är minimala.

Människan till skillnad från andra varor kan säljas om och om igen. Det är en lukrativ verksamhet inom den organiserade brottsligheten och den sträcker sig över hela Europa.

Nya trender visar att människor inte bara utnyttjas för arbete och prostitution, utan även för att registrera firmor, öppna bankkonton samt ansöka och erhålla bidrag, i många fall utan deras vetskap. Barn i fattigdom slussas runt från land till land för att tigga och stjäla från turister och butiker, pga. deras låga ålder för att undgå straff.

FN beräknar att kriminella nätverk tjänar cirka sju miljarder dollar varje år. Det innebär att trafficking idag kan anses vara världens tredje största form av organiserad brottslighet, efter narkotika och vapen.

De som bedriver denna verksamhet blir allt skickligare och mer erfarna. Brottsligheten kommer inte att minska i omfattning, därav kommer heller inte resurserna för att ta hand om de utsatta minska.

Sverigedemokraterna anser att Sverige ska sätta målet för bekämpningen av trafficking. Vi ska utöka resurserna för polisen, legalisera en brottsprovokation inom människohandel för polisen, så att man kan ta fast de ansvariga på plats. Men framför allt måste straffen skärpas.

Stockholm den 5 oktober 2012

Erik Almqvist (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)