Wallenberg och vad som hände

Motion 2021/22:1029 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny utredning om vad som hände Raoul Wallenberg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Raoul Wallenberg är en av Sveriges mest kända människor. Genom det arbete som han gjorde i Budapest räddades tusentals judar undan en säker död.

Genom sin kreativitet skapade han nya skyddspass som såg mycket officiella ut: med stämplar, signaturer och foto, och de är på både tyska och ungerska, i gult och blått som den svenska flaggan, fast tvärtom. Den som fick ett sådant skyddspass blev inte svensk medborgare, men i krigets Budapest uppfattades det ändå så. Inget dokument blev så övertygande och skyddande som Raoul Wallenbergs skyddspass.

Han anställde många av sina skyddslingar och på detta sätt kunde han även rädda deras familjer. Han köpte in hus – svenskhusen eller Wallenbergstaden i folkmun – och hängde svenska flaggan utanpå och hävdade att de var diplomatiskt territorium.

Wallenberg lyckades också organisera de övriga länder som arbetade för att rädda judar så att de gemensamt stoppade en planerad massaker, stormningen av ghettot i Budapest.

Vad som sen hände efter kriget är fortfarande till denna dag osäkert. Vi vet att när Röda armén närmade sig Budapest beslöt sig Raoul Wallenberg för att söka upp ryssar­na, både för att utverka att de snabbt intog och skyddade ghettot och för att presentera en plan för återuppbyggnad av Ungern. Vi vet också att ryssarna tog Wallenberg till fånga och fängslade honom i det ökända Lubjankafängelset. Men vad som sedan hände är oklart och dolt i mörker. Ryssarna hävdar att han dog, eller mördades, i fängelset 1947. Men några riktigt säkra bevis har aldrig kunnat bevisas. Nya fakta har kommit fram och visar på oklarheter, dessutom att Sveriges dåvarande regering var passiv och undflyende.

Att vi fortfarande inte vet vad som hände Raoul Wallenberg är en stor skam och ett öppet sår för oss alla som vill ha klarhet över varför Raoul Wallenberg lämnades åt sitt öde och inte räddades hem till Sverige. Därför behövs en ny utredning.

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)