Vissa radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:Kr215 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:K404 hemställs
1. att riksdagen beslutar att kommersiell reklam även
framdeles inte skall vara tillåten i Sveriges Radios radiooch
TV-sändningar,
2. att riksdagen beslutar avveckla närradionämnden i
enlighet med vad som i motionen anförts,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att det fortsatta beredningsarbetet beträffande Sveriges
Radios organisation och ställning inriktas mot att
koncernens moderbolag avskaffas och separata
programbolag inrättas i enlighet med vad som i motionen
anförts.

Stockholm den 14 januari 1991

Carl Bildt (m)

Lars Tobisson (m)

Ingegerd Troedsson (m)

Anders Björck (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)