Viskadalsbanan

Motion 2009/10:T339 av Alf Eriksson och Phia Andersson (s)

av Alf Eriksson och Phia Andersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en snabbtågsförbindelse mellan Halmstad och Stockholm via Varberg och Borås.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för upprustning av järnvägen mellan Varberg och Herrljunga.

Motivering

Västsverige är ett befolkningstätt område, vilket innebär att regionen har omfattande biltrafik, och därmed är belastningen på miljön stor. Till belastningen bidrar också flyget, då stor del av resorna mellan västkusten och huvudstaden sker med flyg.

Tåget, som skulle vara betydligt miljövänligare, är inte ett alternativ i dag. Anledningen till detta är att resorna upplevs alltför långsamma och opålitliga, stora förseningar är vanliga även för de snabbaste X 2000-tågen. Till det låga intresset att välja tåg bidrar priserna, som ofta är dyrare än för flyget, och ett krångligt bokningssystem. Planerna för höghastighetståg ligger långt inne i framtiden, varför det krävs åtgärder nu och på fler sträckor för att göra det möjligt för fler att välja tåget före bilen eller flyget.

Järnvägskapaciteten på västkusten är otillräcklig, varför belastningen på befintliga järnvägar är mycket hög, och det är svårt att få plats för fler tåg. Också fjärrtågstrafiken går genom Göteborg och med ökande pendeltrafik är situationen ohållbar.

Kapacitetsproblemen och de dåliga järnvägsförbindelserna innebär att det i dag är omöjligt att från södra och mellersta Halland anlända med tåg till Stockholm för att delta i aktiviteter som börjar före klockan 10.00. I stället tvingas man till bilresor till flygplatserna och flyg till Stockholm.

En direktlinje från södra västkusten på Viskadalsbanan, det vill säga från Halmstad via Varberg, Mark och Borås, skulle öka både möjligheten att åka tåg till huvudstaden och minska belastningen i Göteborg.

Frågan om en snabbtågsförbindelse mellan Halmstad och Stockholm via Varberg och Borås har också diskuterats under lång tid utan att det har lett till konkreta resultat. Det är angeläget att denna bansträcka nu prioriteras i Banverkets kommande plan.

Det behövs också viss upprustning av bandelen mellan Varberg och Herrljunga för att förkorta restiden. Detta skulle inte bara vara till fördel för fjärrtrafiken, utan också underlätta regional pendeltrafik på banan.

Stockholm den 1 oktober 2009

Alf Eriksson (s)

Phia Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)