Vinterdäck som standard

Motion 2013/14:T255 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka bilförsäljarnas ansvar för att bilar vid försäljning ska utrustas med vinterdäck som standard.

Motivering

Enligt trafikförordningen skall personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn, som dras av sådant fordon, vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder. Trots lagen om vinterdäck levereras bilar utan vinterdäck som standard. När det gäller övrig lagstiftad trafiksäkerhetsutrustning ingår den i bilens standardutrustning. I konsekvens med detta bör även vinterdäcken ingå som standard eftersom bilen annars blir obrukbar under cirka fyra månaders tid varje år. Bilförsäljarna bör ha ett helhetsansvar och endast sälja fordon som kan anses vara fullt säkerhetsutrustade enligt lagen.

Kravet på vinterdäck har tillkommit för att det ansågs som en viktig utrustning för att minska trafikolyckorna vintertid. Vinterdäck är därför en trafiksäkerhetsutrustning som kan jämföras med t.ex. krav på säkerhetsbälte, airbag och krockskydd.

I trafikutskottets motivering för avslag på motsvarande förslag som tidigare väckts anförs att eftersom kravet på vinterdäck endast gäller begränsad del av året är utskottet inte berett att förorda att vinterdäck skall ingå som standardutrustning.

I konsekvensens namn faller då också idén om sommardäck, som idag kan anses vara standard, för de kan inte heller användas hela året med gällande lagstiftning. Då lagstiftningen kräver att alla bilar har vinterdäck (liksom sommardäck, som sagt) kan bilbranschen gå ut i annonser m.m. med ett billigare pris än vad som sedan blir slutsumman då kostnaden för vinterdäcken tillkommer. Detta medför att konsumenten har svårt att genom annonserna jämföra priset på olika bilar. Det blir också så att däckförsäljare kan ta ut ett högre pris när vintern närmar sig liksom när sommaren närmar sig. Så om de första vinter- och sommardäcken var standard skulle många bilköpare kunna nyttja sin konsumentmakt bättre.

Vi anser att det därför borde införas krav på att vinterdäck bör vara standardutrustning i alla bilar som omfattas av lagstiftningen och som avses att användas under den tid på året som lagen avser. Kraven på att trafiksäkerhetsutrustning ingår som standardutrustning bör, som vi ser det, vara enhetliga oavsett om viss utrustning används endast under viss tid.

Stockholm den 1 oktober 2013

Kurt Kvarnström (S)

Carin Runeson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)