Vilt och övervakningskameror

Motion 2019/20:483 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror i syfte att motverka skadegörelse, olyckor och stölder vid tillfälliga arbetsplatser samt för viltövervakning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stora problem med skadegörelse, förluster och stölder finns för många entreprenörer, lantbrukare och skogsmaskinsföretagare. Problemen med stölder och skadegörelse innefattar såväl bränsle som maskiner och delar från maskiner. Ett sätt att minimera dessa problem och minska skadegörelsen och stölderna kan vara att tillåta användning av övervakningskameror på aktuella arbetsplatser. Arbetsplatserna är för dessa entreprenörer och yrkesgrupper väldigt många och skiftar många gånger från dag till dag. Stilleståndskostnader är en betydande kostnad för nämnda yrkesgrupper, lantbrukare eller entreprenörer, ibland beroende på att man som på skogssidan arbetar i huggarlag med flera maskiner inom ett arbetsområde. Om en av maskinerna blir obrukbar eller stulen så står hela arbetslaget stilla.

Vildsvinens utbredning och till följd därav skadorna orsakade av vildsvin ökar i vårt land. Vi eftersträvar därför en effektiviserad jakt på vildsvin i syfte att minska de olägenheter som en växande vildsvinsstam medför. I syfte att öka jägarens kunskap om viltet finns i dag tillgång till viltövervakningskameror. Det har blivit vanligt att jägare och markägare skaffar sig viltövervakningskameror. Dessa kameror används bland annat vid åtelplatser, där foder läggs ut i syfte att locka till sig vildsvinen. Syftet med dessa kameror är att ge både jägare och markägare kunskap om vildsvinens dygnsrytm och vilka individer som besöker platsen, så att de kan bedriva en korrekt och förvaltande avskjutning.

Denna användning av övervakningskameror sker alltså i syfte att möjliggöra en effektiv jakt på vildsvin i vårt land. Det finns ytterligare aspekter som gäller annan viltövervakning. I mårdhundsprojektet, och andra projekt relaterade till invasiva arter, används ofta viltkameror. Här måste det införas regler så att det effektivt går att använda kameror i syfte att upptäcka invasiva arter. Vi har även rovdjursstammar som sprider sig söderut i landet, och det är problem med inventering när snötäcket är dåligt. Även för detta ändamål behövs en översyn och lagändring för att effektivt kunna inventera de stora rovdjuren.

Självklart måste allmänheten upplysas genom utmärkning att maskinen/området övervakas med kameror på samma sätt som sådana upplysningar finns på t.ex. en bensinmack. Gällande lagstiftning för användande av kameror på det sätt som beskrivs ovan ställer krav på tillstånd för kameraövervakning på allmän plats. Bestämmelsen avseende kameraövervakning på allmän plats har till syfte att minimera intrånget i vår personliga integritet. De ovan beskrivna exemplen tydliggör att det finns ett stort behov av en lagändring vad gäller användande av övervakningskameror.

 

 

Anders Åkesson (C)

Per Schöldberg (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)