Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Villkor för småföretag

Motion 2021/22:163 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra regelverken för småföretag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över storleken på arbetsgivaravgifterna för småföretag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En politik som gynnar mindre företag är en politik som säkerställer möjligheter till sysselsättning och försörjning på landsbygden. Småföretagen har ofta en stor betydelse för att skapa livskraft på landsbygden. De skapar jobb, trygghet och ekonomisk tillväxt. Allt fler svenska småföretagare upplever nu att de tas på allvar. Fler förbättringar måste dock göras. Det handlar bl.a. om en gynnsammare beskattning men det måste också bli mindre krångligt att starta och driva företag. Det är viktigt att skapa fler möjligheter för företag att starta och växa genom att förbättra förutsättningarna för företagare.

Småföretagen tyngs av skatter, krångel, byråkrati och en lagstiftning som är illa anpassad till deras verksamhetsformer. Entreprenörer och småföretagare är viktiga för landet och bör tas på större allvar. Den förra alliansregeringen var aktiv i denna process. Politiken bör genomsyras av en arbetslinje där småföretagarna givetvis är en vital komponent. Storleken på arbetsgivaravgiften påverkar sysselsättningen och företagens expansionsmöjligheter.

En fortsatt översyn av reglerna är därför nödvändig, så att alla företag ska kunna ha samma möjligheter och villkor. Regeringen bör därför på sikt se över möjligheterna att förbättra och framför allt förenkla regelverken och arbetsgivaravgifterna för småföretag.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)