Vikten av simkunnighet och små barns rätt till vattenvana

Motion 2013/14:Ub543 av Veronica Palm (S)

av Veronica Palm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationellt ansvar för små barns vattenvana och vikten av simkunnighet.

Motivering

Simkunnighet är livsviktigt, ändå är det idag många barn i Sverige som inte lär sig att simma. Drunkning var den vanligaste dödsorsaken bland små barn mellan 1997 och 2011 enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt Svenska livräddningssällskapet drunknade fler människor i juni 2013 än på många år.

Svenska Livräddningssällskapet pekar på att simkunnigheten i allt större utsträckning är en klassfråga. Om barn lär sig simma handlar dels om ifall föräldrarna kan simma, om man kunde åka på badsemester under uppväxten, om man växte upp nära vatten och tyvärr beror det också på föräldrarnas inkomster. Simskola är för en förälder med låga inkomster en väldigt stor utgift.

I Sverige har vi haft traditionen att alla barn ska lära sig att simma i skolan. Det är också ett av kraven för att få godkänt i ämnet idrott och hälsa. Det är dock tydligt att många kommuner inte klarar av att ge alla barn förutsättningar att lära sig simma i skolan. Samtidigt finns det många goda exempel på kommuner som är framsynta och arbetar för att höja simkunnigheten. I Landskrona har man ett projekt med intensivsimskola som gett goda resultat, i Borås får alla femåringar gratis vattenlektioner, i Härryda har man simtest som följs upp av extra undervisning redan i årskurs fyra och det finns säkert fler bra exempel.

Regeringen måste ta ett större ansvar för att garantera att alla kommuner ger alla barn möjligheten att lära sig simma. Jag föreslår därför att regeringen anordnar ett nationellt siminarium, alltså en nationell konferens om hur simkunnigheten ska öka. Där kan positiva kommunala exempel lyftas fram och företrädare för Svenska Simförbundet och Svenska Livräddningssällskapet bjudas in för att bidra med sin specialkunskap om hur man på bästa sätt lär barn att simma. Vidare ska barns möjlighet att få vattenvana föras in i läroplanen för förskolan. Ju tidigare barn får vattenvana, desto bättre förutsättningar har de att lära sig simma. Redan 2003 föreslog Barnsäkerhetsdelegationen att regeringen skulle införa i läroplanen för förskolan att barn ska ges kunskap om vattensäkerhet. Tio år senare har ingenting hänt.

Stockholm den 27 september 2013

Veronica Palm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)