Videovåld och reklam-TV

Motion 1990/91:K409 av Inger Schörling m.fl. (mp)

av Inger Schörling m.fl. (mp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So226 hemställs
1. att riksdagen anvisar medel för information om hur ett
eventuellt medlemskap i EG kommer att påverka den s.k.
svenska välfärdspolitiken, innan den folkomröstning
kommer till stånd som måste föregå ett beslut om Sveriges
eventuella inträde i EG,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att det skall finnas ansvarig utgivare för alla videogram för
att man skall kunna stoppa videovåldet som är särskilt
skadligt för barn,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att reklam inte skall sändas i TV, speciellt inte reklam som
riktar sig direkt till barnen.

Stockholm den 14 januari 1991

Inger Schörling (mp)

Anita Stenberg (mp)

Claes Roxbergh (mp)

Kjell Dahlström (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Kaj Nilsson (mp)

Anna Horn af Rantzien (mp)

Marianne Samuelsson (mp)

Eva Goe s (mp)

Gösta Lyngå (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)