Vi bygger det nya gröna folkhemmet – Miljöpartiets budgetmotion för 2023

Motion 2022/23:2275 av Märta Stenevi m.fl. (MP)

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2022/23:2275

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Vi bygger det nya gröna folkhemmet – Miljöpartiets budgetmotion för 2023

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2023–2025 enligt förslaget i tabell 4 i motionen.

Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2023 enligt förslaget i tabell 2 i motionen och ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-24 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)