Veteranfrågor

Motion 2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att veteraner ska ha en lagstadgad rätt att ta ut ledighet för att delta under veterandagen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ökad användning av medaljer och andra utmärkelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Veteransoldatpolitiken bör vara utformad för att ge ett stort stöd till dem som verkat i internationell tjänst. Stödet bör även omfatta de anhöriga.

I syfte att symbolisera, värdera och hedra olika beundransvärda och viktiga bedrifter samt de stora offer som vissa soldater och veteraner givit så bör medaljer och andra utmärkelser användas i en ökad omfattning.

Sedan år 2018 är minnesdagen för svenska veteraner en allmän flaggdag. Denna dag bör veteraner ha en lagstadgad rätt att ta ut ledighet. Sverige bör underlätta för veteraner att delta i det årliga högtidlighållandet av dessa viktiga insatser.

Roger Richthoff (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (2)