Veteranfrågor

Motion 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en helgdag för svenska veteraner och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att veteraner i vissa fall bör särbehandlas positivt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Veteransoldatpolitiken bör ge stort stöd till dem som verkat i internationell tjänst. Stödet bör enligt Sverigedemokraterna omfatta även anhöriga. Medaljer och utmärkelser bör i ökad omfattning användas för att symbolisera olika beundransvärda och viktiga bedrifter samt de stora offer som gjorts för världsfreden och för undvikandet av mänskliga katastrofer.

Sedan 2018 är minnesdagen för svenska veteraner allmän flaggdag. Sverigedemokraterna anser att det bör övervägas att göra veterandagen till helgdag. Vid sidan av det symboliska värdet av att uppmärksamma veteranernas insatser, skulle en helgdag göra det lättare för veteraner och deras anhöriga att delta i det årliga högtidlighållandet. Sverigedemokraterna anser också att det bör inrättas någon form av allmän positiv särbehandling i för veteraner, till exempel viss skattebefrielse eller avgiftsfrihet. Även en tilläggspension bör inrättas i form av en veteranpension ämnad svenska medborgare som gjort utlandstjänst. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag för att genomföra dessa åtgärder.

Roger Richtoff (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)