Verka för att Taiwan tillåts delta i WHO

Motion 2020/21:76 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen internationellt ska verka för att Taiwan tillåts delta i WHO och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När coronaviruset (2019-nCoV) började härja i januari 2020 och spreds över världen utlyste Världshälsoorganisationen (WHO) hälsonödläge, i syfte att försöka främja det internationella samarbetet för att kämpa mot viruset. När WHO höll ett tvådagars akutmöte samma månad med de länder som drabbats av viruset var ett av länderna, Taiwan, exkluderat. Detta trots att Taiwan låg i frontlinjen och hade flera fall av smittade personer. Taiwan har dessutom mångårig erfarenhet och kompetens på sjuk­vårdsområdet och har visat på hur man effektivt kan bemöta pandemin.

Taiwans president Tsai Ing-wen vädjade till WHO att inte exkludera landet från de globala ansträngningarna att bekämpa viruset, och både Japans och Kanadas premiär­ministrar var tidigt ute och uppvisade stöd för att låta Taiwan delta i WHO.

Den svenska regeringen bör aktivt verka för att Taiwan tillåts delta i WHO.

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-14 Granskad: 2020-09-14 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)