Västsahara

Motion 2021/22:2153 av Johan Büser (S)

av Johan Büser (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den oroande utvecklingen i frågan om Västsahara och att se över möjligheten att stärka Sveriges roll för att fortsätta att stå upp för Västsahara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har väldigt lite hänt i omvärldens engagemang för Afrikas sista koloni, Västsahara. Frågan uppmärksammades brett också i vårt land för några år sedan, men på senare tid har det blivit väldigt tyst i frågan. Det västsahariska folket förtrycks av marockanska staten på ockuperat område, en stor del av den övriga befolkningen lever frustrerade och avskärmade i flyktingläger i öknen sedan drygt 40 år tillbaka. Väst­saharierna i ockuperat område utsätts för systematiska och väl dokumenterade brott som strider mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Regeringen beslutade i januari 2016 att inte erkänna staten Västsahara och att FN:s engagemang istället ska stärkas. Det är bra att regeringen understryker FN:s roll i konflikten, men tyvärr har väldigt lite hänt sedan dess. Konflikten är mer låst än någonsin och befolkningens situation har inte förbättrats, snarare försämrats under de senaste åren. Därför är det viktigt att FN stärks men att också Sveriges engagemang stärks och att Sverige gärna fattar ett beslut om att erkänna Västsahara. Ett erkännande kan vara ett sätt att bryta det stillestånd som råder sedan många år mellan FN, Marocko och den västsahariska parten. Det är ett sätt att hjälpa den västsahariska parten att bli en mer jämlik förhandlingspart gentemot Marocko.

Enligt flera framstående experter i internationell rätt och folkrätt såsom professorerna Ove Bring, Pål Wrange och Said Mahmoudi hindrar inte folkrätten ett erkännande av Västsahara. De menar att de legala förutsättningarna var liknande när Sverige erkände Bosnien-Hercegovina, Kroatien och nu sist Palestina. Även FN:s fd rättschef, Hans Corell, har dragit samma slutsats.

Västsahara är Afrikas sista koloni och ett av jordens få länder som lever under en kolonial förtryckarmakt. Under Trumpadministrationens sista år vid makten meddelade dåvarande presidenten i USA att Marocko hade rätt till Västsahara. Detta är i strid med FN-stadgan, den pågående FN-processen och världssamfundets uppfattning. Omvärlden har varit oroväckande tyst kring detta. Även Sverige kan göra mer för Västsahara.

 

 

Johan Büser (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)