Västra stambanan genom Lerum

Motion 2009/10:T454 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Västra stambanan genom Lerum.

Motivering

Västra stambanan som förbinder Stockholm och Göteborg är kraftigt trafikerad, i synnerhet nära Göteborg och Stockholm där både godståg, lokaltåg, snabbtåg och pendeltåg använder banan. Banan är därför fyrspårig i två kilometer mellan Göteborgs centralstation och Olskroken, i fem kilometer kring Järna station samt från Flemingsberg till Stockholm södra.

Behovet av utökad kapacitet kan uppnås genom fortsatt utbyggnad till fyra spår på Västra stambanan. Lösningen måste utformas på ett sätt som är bäst såväl för regionen som för hela järnvägssystemet.

Beslutet i Lerums kommun att säga nej till Banverkets förslag om utbyggnad av järnvägen till fyra spår på sträckan Floda–Aspen har satt stopp för utbyggnaden. Därför är det angeläget att hitta en bansträckning genom kommunen som är acceptabel för boende och som minskar buller och andra olägenheter som trafiken för med sig.

De globala miljöhoten sätter ökat tryck på utbyggd järnvägstrafik, vilket är ytterligare ett skäl att påskynda insatserna för en mer hållbar utveckling. Göteborg, Lerum, resten av Västra Götaland och Sverige behöver en lösning på problemen längs Västra stambanan.

Att hitta en lämplig lösning för spårdragning genom Lerums kommun är i första hand en fråga för kommunen och Banverket. Eftersom utbyggnaden av Västra stambanan är en angelägenhet inte bara för regionen utan för tillväxten i hela landet finns det skäl för att också den politiska ledningen för Näringsdepartementet medverkar till en positiv lösning i frågan.

Stockholm den 2 oktober 2009

Monica Green (s)

Hans Olsson (s)

Leif Pagrotsky (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)