Västförbud

Motion 2011/12:K358 av Sven-Erik Bucht m.fl. (S)

av Sven-Erik Bucht m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om västförbud.

Motivering

Ett antal kommuner har planerat införa ett så kallat västförbud i offentliga lokaler. Kommuner har även i sina alkoholpolitiska program rekommenderat restaurangägare att inte släppa in personer med kläder som visar tillhörighet till gäng eller grupperingar som kan uppfattas som kriminella. Syftet med de tänkta västförbuden är att begränsa de kriminella gängens möjligheter att agera och få PR genom att via västsymboler visa sin tillhörighet. De grupperingar som åsyftas är välkända för att agera i brottsligt syfte.

Saken har nu prövats i ett antal rättsinstanser och i en dom i förvaltningsrätten nyligen har det fastställts att förbud mot västar i såväl offentliga lokaler som restauranger strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Med anledning av ovan anförda föreslås att regeringen och riksdagen tar initiativ till lagförändring så att västförbud kan införas.

Stockholm den 3 oktober 2011

Sven-Erik Bucht (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)