Vårt beroende av ekosystemtjänster

Motion 2009/10:MJ371 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:MJ371

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Vårt beroende av ekosystemtjänster

mp501

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en överordnad samhällsprioritering är att säkra att viktiga ekosystemtjänster genereras också i framtiden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inte ska bidra till att utarma viktiga ekosystemtjänster i andra länder.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram en strategi för att säkra ekosystemtjänster i Sverige.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska stödja
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)