Varningssignaler om ekonomiska obalanser

Motion 2016/17:1515 av Göran Pettersson (M)

av Göran Pettersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om varningssignaler om ekonomiska obalanser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekonomiska kriser uppstår ofta på grund av att observerade obalanser lämnas obeaktade tills de utlöser krisen. För att öka riksdagens och regeringens vilja att agera i ett tidigt stadium och därigenom hindra att obalanser utvecklas till ekonomiska kriser bör ökad uppmärksamhet ges till varningssignaler om obalanser som ges vid de årliga analyserna av svensk ekonomi som utförs av OECD och IMF.

Av den anledningen bör riksdagen kräva att regeringen inkommer med en skrivelse till riksdagen där man visar att man uppfattat varningarna som framförts samt redovisar huvuddragen för hur obalanserna det varnats för ska hindras att förvärras och utlösa en ekonomisk kris.

Göran Pettersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)