Värna kontanterna

Motion 2021/22:48 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontanter alltid ska kunna användas som betalningsmedel i butiker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På senare tid har det blivit allt vanligare att konsumenter möts av informationen om att en butik är kontantfri. Att endast ha möjlighet till digitala betalningsalternativ stänger ute en stor del av befolkningen. Alla individer har inte tillgång till den digitala teknik som krävs och det finns grupper som av andra skäl kan behöva använda sig av kontanter, exempelvis bland äldre och funktionshindrade.

Användandet av kontanter minskar så snabbt att Sveriges krisberedskap hotas. Det finns inget annat jämförbart land som drivit det kontantlösa samhället lika långt som vi har gjort. År 2010 uppgav 39 procent av de svarande på Riksbankens undersökning om svenskarnas betalningsvanor att de betalade med kontanter vid sitt senaste köp. År 2018 hade den siffran sjunkit till 13 procent. Samtidigt angav närmare 40 procent att de inte använt kontanter under den senaste månaden.

År 2019 röstade riksdagen igenom en ny lag som kräver att banker ska säkra till­gången till bankomater och platser för dagkasseinsättningar över hela landet. Syftet var att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter för den som kan ha svårt att använda andra betalningssätt. När nu de kontantfria butikerna blir fler och fler är det dags att se över lagstiftningen så att även butiker tvingas ta emot kontanter.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Granskad: 2021-09-21 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)