med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården

Motion 2008/09:So11 av Christina Zedell m.fl. (s)

av Christina Zedell m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om etableringsfrihet i primärvården.

Motivering

Vi avvisar bestämt propositionens förslag om att det ska vara obligatoriskt för alla landsting att ha vårdvalssystem med etableringsfrihet för företagen. Förslaget innebär i praktiken att det vårdvalssystem som den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting infört tvingas på övriga landsting och regioner. Som socialdemokrater anser vi att valfrihet för patienten är bra, men att tvinga på regioner och landsting en viss modell är motsatsen till valfrihet.

Den fria etableringsrätten har i Stockholm i praktiken inneburit att vårdföretag fått fri dragningsrätt av skattebetalarnas pengar. Som exempel hade Stockholms innerstad en mycket god tillgänglighet redan före Vårdval Stockholm. Den nya marknadsmodellen har nu fått till effekt att man har fått ytterligare ett tiotal vårdcentraler i innerstaden. Vi anser inte att skattepengar bör slösas på överetablering av vård. Begränsade resurser bör fördelas utifrån behov och rättvisa. Alla patienters rätt till god vård med hög kvalitet måste vara viktigare än vårdgivarnas rätt att etablera sig där de anser det mest lönsamt.

Flera regioner och landsting har också reagerat negativt på den fria etableringsrätten. I det borgerligt styrda Region Skåne är alla partier eniga om att man inte vill ha något vårdval av Stockholmsmodell.

Det är viktigt att teamtanken genomsyrar primärvårdens organisation. Här har Vård­val Stockholm inneburit kraftiga försämringar, där många av vårdens yrkesgrupper satts på undantag. Vi vill att patienten ska mötas av distriktssköterskor, kuratorer, undersköterskor och läkare på vårdcentralerna och utifrån sina behov få vård av den kompetens som krävs.

Vårdval inom primärvården bör utformas på ett sätt som innebär en ökad valfrihet för patienten. De förändringar som Moderaterna och deras stödpartier i Stockholms län har genomfört minskar i stället i flera avseenden valmöj­lig­heterna i närsjukvården. Tio närakuter har lagts ned under 2008. Äldrevårds­centralerna i Solna och Hökarängen finns inte längre. Familjecentralerna hotas av Vårdval Stockholms utformning.

Som politiker har vi ansvaret att säkra kvaliteten i vården för alla patienter. Ett ersättningssystem måste svara mot behoven och garantera att de svagaste och sjukaste patienterna tilldelas mest av sjukvårdens resurser. Vårdval Stockholm innebär i stället att områden med dålig folkhälsa, låg medelinkomst och hög arbetslöshet fått minskat vårdutbud. Konsult- och revisionsföretaget Ernst & Young konstaterar i en första utvärdering av Vårdval Stockholm att den medicinska kvaliteten i områden med dålig folkhälsa på sikt riskeras med dagens system. Därför måste Vårdval Stockholm förändras i grunden i stället för att som proposition föreslår tvinga landets övriga regioner och landsting att anpassa sig till den ogenomtänkta modellen Vårdval Stockholm.

Stockholm den 14 januari 2009

Christina Zedell (s)

Nikos Papadopoulos (s)

Christina Axelsson (s)

Sylvia Lindgren (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-01-16 Bordläggning: 2009-01-20 Hänvisning: 2009-01-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)