Vårdnadshavares rätt till information

Motion 2012/13:C284 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)
FP717

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att separerade föräldrar med gemensam vårdnad om barn ska ha rätt till samma information.

Motivering

Flertalet av de föräldrar som idag separerar, och har gemensamma barn, har gemensam vårdnad. Barnen kan bara vara folkbokförda hos en förälder trots att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Oftast kan man be skolan om att få dubbel uppsättning av all information men det finns ingen skyldighet för skolan att göra detta. Då det gäller hälso- och sjukvård skickar de information endast till den adress där barnet är folkbokfört.

Om föräldrarna kan samarbeta på ett bra sätt och har en frisk relation är detta inget problem. Tyvärr tillhör det vardagen vid en separation, särskilt den första tiden, att föräldrarna har kommunikationssvårigheter. Om den förälder, där barnet är folkbokfört, inte vill informera den andra föräldern om vissa uppgifter kommer den föräldern inte att få informationen.

Det kan vara allt från bvc-kontroller, läkarbesök, förskoleplaceringar etc. För att kunna vara en närvarande och ansvarstagande förälder måste man vara säker på att få den information som gäller barnet. Om man undanhålls information finns risken att man missar viktiga saker som rör barnet. I förlängningen kan detta användas som ett argument vid vårdnadstvister där föräldern då får höra att den försummat barnet.

För att komma ifrån detta bör ett system införas där det är obligatoriskt för myndigheter att skicka samma information till båda vårdnadshavarna.

Stockholm den 28 september 2012

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)