Vårdnadshavares rätt att bestämma över sitt barn när barnet familjehemsplaceras

Motion 2021/22:1378 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barns rättigheter ska sättas i främsta rummet vid en familjehemsplacering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

Ibland blir ett barn familjehemsplacerat på grund av att vårdnadshavare fullständigt brustit i sitt föräldraskap. Socialtjänsten ser då att det finns risker för barnet att bo kvar hemma. Då skulle man kunna tänka sig att dessa vårdnadshavares rätt att bestämma över barnet har förbrukats. Så är det dock inte.

Det nya familjehemmet och man kan kalla det de ”nya vårdnadshavarna” har inte rätten att ”lista” barnet på en vårdcentral och hos tandläkare. Man har heller inte rätt att bestämma huruvida barnet ska vaccineras eller inte mm eller vilken skola barnet ska gå i. Familjehemmet kan heller inte resa utomlands på semester om vårdnadshavare anser att barnet inte ska ha något pass.

Allt detta är fullständigt orimligt och i synnerhet inte när det gäller vaccination av covid-19 dessa pandemitider, när man vet att det är mycket större risker med att inte vaccinera sig.

Detta är ytterligare en situation som ett barns trygghet inte sätts i främsta rummet. I en särskilt utsatt situation anser jag att möjligheten till undantag borde kunna göras för barnets bästa. När det gäller familjehemsplacerade barn borde det vara en alldeles extra ordinär situation för barnet där allt har vänts upp och ned och att en trygghetsskapande miljö ska vara det viktigaste. Där barnets rättigheter borde sättas framför vårdnadshavares rättighet att bestämma över livsnödvändiga och livskvalitetshöjande insatser och aktiviteter. Föräldrars rättighet ska inte sätta barns rättigheter åt sidan och riskera deras liv, hälsa och trygghet. Därför behöver lagen ändras så att vårdnadshavarens rätt till att fatta beslut som rör barnets hälsa, skolgång, tillgång till fritidsaktiviteter (inklusive resor) och annat som kan ge barnet trygghet under tiden som det vistas i ett familjehem.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)